Xe Đạp Fixed Gear – Xe Đạp Không Phanh, Xe Đạp Không Thắng

6,999,000 VNĐ